Publicat el 20/02/2019

El 10 de març hi haurà unes ‘portes obertes’ per poder visitar i conèixer l’espai que s’ha adequat al rial del Bareu

La regidoria de Medi Ambient preveu que aquesta primavera ja es pugui plantar als horts que s’han adequat a una finca municipal del rial del Bareu.
Hi ha 16 parcel·les -de 40 metres quadrats- delimitades amb un punt d’arribada d’aigua a cadascuna i una zona d’espai de serveis amb una caseta per material, zona de picnic i aparcament de bicicletes.

L’adjudicació dels espais es farà d’acord a uns criteris establerts en un reglament que també defineix els usos agrícoles i activitats que es poden fer en aquest espai. Per exemple, defineix que el cultiu haurà de ser ecològic i no es permeten adobs químics i  les persones que en siguin adjudicatàries s’obliguen a mantenir la seva parcel·la conreada i en bon estat.

Prova pilot i adjudicació
Els Horts del Bareu comencen amb una primera fase de prova  pilot que ha de permetre polir aspectes del seu funcionament. Durant aquesta primera fase de funcionament es farà una cessió gratuïta per les persones o entitats que hi optin, malgrat que aquesta opció pot variar més endavant. Segons s’estableix al reglament l’adjudicació serà per un any i podrà ser renovada per un any més.

Per conèixer l’espai i tots els seus serveis el 10 de març es farà una jorrnada ‘portes obertes’ als Horts del Bareu. A partir de les 10 del matí es podrà visiatr i s’informarà del conjunt del projecte atès que en paral·lel a la cessió dels espais per cultivar es preveuen cursos de formació, una dinamització i suprevisió des de l’Àrea de Medi Ambient. El projecte preveu també, de manera periòdica, activitats relacionades obertes a tothom als mateixos Horts del Bareu.

Els criteris de selecció de les 16 parcel·les es farà d’acord a un criteri previ de grups d’usuaris: majors de 60 anys (3), derivats de Serveis Socials (2), entitats locals (3) i  joves de 18 a 30 anys (3) en general (5).

D’acord als criteris establerts al reglament les persones o entitats interessades hauran d’entrar una instància al registre municipal confirmant la seva sol·licitut i, segons els casos, aportant la documentació o memòria que se sol·licita. Les instàncies fent la petició s’hauran de presentar entre el 1 i el 15 de març a través del registre municipal

Consultar el reglament de referència per la gestió dels horts i els criteris que cal complir pel procés d’adjudicació:
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2019/MEDIAMBIENT/Reglament_horts.pdf

 

Deixa un comentari