Publicat el 23/12/2021

El primer del sensors que aportaran dades fiables sobre contaminació atmosfèrica de Premià de Mar, s’ha instal·lat a la plaça dels Països Catalans

Es tracta del primer sensor Solar HUB dels 5 que s’ubicaran a diverses ubicacions de la vila. En concret, aquests sensors detectaran els nivells d’ozó, de SO2 (diòxid de sofre), NO2 (diòxid de nitrogen), CO (monòxid de carboni), i les partícules PM2,5/ PM10, és a dir, materials contaminants de l’aire amb partícules de mida inferior a 2,5 micres o inferior o igual a 10 micres respectivament, i que tenen una afectació directa cap a la salut.

També s’instal·laran mesuradors de nivell de soroll per detectar situacions de contaminació acústica.

A banda del que s’ha col·locat a la plaça els Països Catalans, els altres 4 sensors s’instal·laran les pròximes setmanes a l’estació de taxis del Camí Ral, a la carretera de Vilassar de Dalt a l’altura del carrer d’Enric Granados, a la plaça dels Països Catalans, a la cruïlla dels carrers de Rafael Casanova amb Terra Alta, i a la carretera de Premià de Dalt a l’altura del carrer Maresme.

Més endavant s’ubicaran més sensors a altres punts de la vila. Aquests primers indrets s’han escollit per les seves característiques concretes de densitat de trànsit, edificabilitat i diferents densitats de verd.

Les mesures registrades es contrastaran amb les estacions de referència més properes al municipi, i que es troben ubicades a Mataró i a Tiana. D’aquesta manera es podrà establir una lectura àmplia de la qualitat de l’aire que respirem.

Els dispositius quedaran registrats a la plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona.

Aquest control de les emissions atmosfèriques permetrà determinar si hi ha punts al municipi que en un moment determinat poden patir episodis d’alta contaminació i realitzar les accions pertinents per reduir-la. La detecció de zones d’alta incidència i risc d’episodis de contaminació elevada facilitarà, d’altra banda, l’elaboració d’un pla d’accions per millorar qualitat de l’aire al municipi.

La instal·lació d’aquests sensors compleix amb els objectius del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, que inclouen millores en la mobilitat sostenible, reducció de la contaminació, i reducció i/o compensació de les emissions contaminants. També s’emmarca en el Pla estratègic Smart city elaborat a principis d’any en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Precisament, cal esmentar que la Diputació de Barcelona, a través del seu Catàleg de Serveis, ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la compra d’aquests sensors de contaminació, així com l’accés a la plataforma Sentilo.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Premià de Mar

Deixa un comentari