Publicat el 21/05/2020

Dijous 21 de maig, han començat les obres per adequar aquest local i convertir-lo en un únic centre amb més sales per poder ampliar els seus usos

L’Ajuntament va adquirir l’any 2018 el local de l’actual centre social Mn. Josep Maria Galbany, format per dos espais actualment en ús, i el local del seu costat al carrer Escultor Monjo, 12-14, seu de l’antiga Caixa Laietana (sense ús i marcat com a local núm. 3 ).

Dijous 21 de maig, des de l’Ajuntament comencen les obres per adequar-los i convertir-los en un únic centre. D’aquesta manera, el centre social comptarà amb tres locals agrupats, ampliant la seva superfície actual en 189 m2 i aconseguint una superfície útil total (entre el tres locals) de 414,15 m2.

La intervenció es centra en l’agrupació dels locals núm. 1 i núm. 2, actualment en ús, amb el local núm. 3 (sense ús) per tal d’ampliar l’espai i serveis del centre social. Amb les obres, en el local núm. 3 es farà una distribució que finalitzarà amb la creació de cinc noves sales d’ús.

El pressupost de l’actuació és de 245.196,31 € (IVA inclòs) i està cofinançada entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. El termini d’execució previst és de tres mesos.

Deixa un comentari