Publicat el 15/01/2016

Aquest projecte és un espai dedicat a pares/mares i fills/es per tal de potenciar les habilitats parentals, millorar el vincle afectiu i facilitar eines que ajudin al bon funcionament acadèmic dels infants. Adreçades a famílies amb fills entre 6 i 12 anys

Es realitzarà una sessió  setmanal amb els pares i mares, a càrrec  d’un/a psicòleg/a.
La metodologia serà pràctica, vivencial i amena.  Els continguts del temari es treballaran a partir d’activitats pràctiques i de les pròpies experiències del participants. Es tractaran els aspectes següents:

· Característiques i necessitats en funció de l’etapa evolutiva dels fills/es.

· Estils educatius. Com sóc com a pare/mare?

· La parentalitat positiva.

· Vincle afectiu: base de la seguretat i la confiança per als fills/es.

· Comunicació assertiva: saber escoltar i saber expressar. Escolta activa i empatia.  

· Resolució de problemes. Claus per evitar i solucionar els conflictes.

· Hàbits, normes i límits. 

· Càstig versus reforç.

· Escola i família: eines i estratègies per a promoure un bon acompanyament en l’escolarització dels fills/es.

Es realitzaran dues sessions setmanals amb els infants, que aniran encaminades a treballar els següents aspectes:

· Tècniques d’ estudi i organització escolar.

· Acompanyament i seguiment de les tasques escolars.

· Educació emocional i habilitats socials. 

· Recerca de recursos propis.

Periòdicament es realitzaran sessions conjuntes entre pares, mares i fills/es, per potenciar els continguts anteriorment esmentats.

COM PARTICIPAR-HI

S’obriran dos grups, un al centre i l’altre al barri de Sant Miquel del Cros.

Places limitades. Activitat de febrer a maig. Gratuïta

INSCRIPCIONS

Fins al 28 de gener de 2016

A l’Oficina del Pla de Barri, de 9 a 13h

A l’Ajuntament d’Argentona, a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), de 8’30h a 14h.

Inici de curs: Febrer 2016

HORARI 

Al centre urbà: Dilluns i dimecres de 17’00 a 18’30h .

Al barri Sant Miquel del Cros: Dimarts i Dijous de 17:30 a 19:00

Trobareu més informació a www.argentona.cat

Deixa un comentari