Publicat el 20/01/2022

S’eliminen tres mil pins afectats pel ‘Tomicus’ a Sant Berger de Teià

 

Des de finals de desembre s’està duent a terme una intervenció a Sant Berger per eliminar els exemplars de pins pinyers que van morir anys enrere com a conseqüència de la plaga del Tomicus destruens.

 

Es tracta d’un escarabat barrinador que pon els ous dins del tronc. Quan eclosionen, les larves obren galeries horitzontals per sortir a l’exterior, de manera que interrompen els fluxos de saba i acaben provocant la mort de l’arbre.

La plaga del 2016 va delmar grans extensions de pi al Baix Maresme, ja que els boscos estaven molt afeblits pels episodis acumulats de sequera i per l’estrès hídric derivat de l’elevada densitat de peus per hectàrea. A Teià, el principal focus d’infestació va ser el vessant del turó d’en Baldiri, a Sant Berger.

El maig d’aquell mateix any es va crear una taula tècnica formada pel Departament d’Agricultura, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme, el Centre de la Propietat Forestal i les tres associacions de propietaris forestals locals, i es van convocar ajuts específics per tractar l’emergència. Des de llavors, l’Ajuntament de Teià i alguns propietaris forestals n’han tramitat diverses sol·licituds, que han permès actuar en alguns sectors del municipi.

Recentment, i a petició dels municipis afectats, el Departament d’Agricultura ha licitat per un pressupost d’execució de 100.000 euros una actuació conjunta en finques forestals de titularitat pública d’Argentona, Canet de Mar, Premià de Dalt, Teià i Sant Iscle de Vallalta. El projecte s’anomena Actuacions de millora en masses afectades per decaïment per a la lluita contra incendis forestals i té com a objectius principals “dificultar l’avanç del Tomicus” i “reduir l’actual acumulació de combustible que contribueix a elevar el risc d’incendi forestal”.

3.000 unitats i 63.000 euros

Teià és, de llarg, el municipi més beneficiat per l’actuació. S’hi esmerçaran 63.152 euros, íntegrament finançats per la Generalitat.
Fins al 28 de gener, l’empresa adjudicatària preveu eliminar tres mil arbres morts o debilitats pel Tomicus en dos sectors que sumen un total de 5 hectàrees de superfície: una àrea de titularitat particular situada entre el Cementiri i el torrent de Sant Berger, i una altra àrea de propietat municipal situada entre l’esmentat torrent i la pista forestal que mena a la Roca del Cavall i l’Alzina del Mal Temps, en la partió amb Premià de Dalt.

L’actuació consisteix a tallar arbres morts, secs i afectats greument pel Tomicus. Els troncs es tallen a un metre d’altura i la brancada es trosseja i s’estén pel terra. Les restes es reparteixen homogèniament en superfície, mantenint el màxim contacte amb el sòl per evitar l’erosió.

La finalitat és que el bosc es pugui recuperar abans, ajudar a la descomposició dels arbres morts i evitar el risc d’incendi.

Obertura d’una franja de trànsit

Els treballs també inclouen la creació d’una franja auxiliar de trànsit (FAT) per a la prevenció i extinció d’incendis. Aquesta actuació consisteix l’obertura d’un perímetre de baixa càrrega de combustible de 20 metres a cada costat del camí que uneix el Cementiri amb el punt de guaita del Turó d’en Baldiri. L’amplada general de 20 metres és variable segons el pendent del terreny, que és molt acusat, i s’eixampla lleugerament en els revolts.

Els treballs a realitzar a la FAT són els següents:

– Aclarida de la massa arbòria per evitar la continuïtat de capçades.
– Tala d’arbres morts, caiguts o trencats.
– Desembosc d’arbres sencers fins a un punt de càrrega.
– Selecció de tanys d’alzina i altres frondoses.
– Estassada del matollar.
– Trituració de les restes generades.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Teià

 

Deixa un comentari