Publicat el 19/11/2015

El 26 d’octubre es va aprovar inicialment per urgència el projecte de reparació de l’escullera i paviments del passeig Marítim entre l’espigó de Garbí i la plaça de l’Ajuntament, que es van malmetre per la llevantada de novembre del 2014. El pressupost d´execució de les obres és de 313.076,52 € (IVA inclòs), subvencionats per la Diputació de Barcelona.
El projecte contempla la reconstrucció de l’escullera i la substitució de part del paviment del passeig Marítim (la franja més propera a l’escullera), entre l’espigó de Garbí i la plaça de l’Ajuntament, el que suposa un tram de 360 metres. A més, es reposarà la xarxa d’aigua que abasteix les dutxes a l’estiu, es renovaran les canalitzacions d’enllumenat i es farà la instal·lació, en previsió, perquè puguin passar serveis de telecomunicacions. Pel que fa al paviment, les peces quadrades actuals es substituiran per una llosa contínua de formigó amb acabat lliscat i tenyit. 
També es reposaran les tres escales d’accés a la platja que hi ha en el tram d’actuació. Les dues escales de formigó es substituiran per unes de fusta tractada, iguals a les existents al llarg de la platja, i l’escala de fusta existent s’arranjarà substituint els taulons de l’esglaonat i els replans.

Deixa un comentari