Santa Susanna participa al concurs Viles Florides, una iniciativa del sector de la flor i la planta ornamental de Catalunya | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 11/05/2012

Aquesta participació distingeix i premia les accions dutes a terme pels municipis per a la millora de l’enjardinament dels parcs, jardins, edificis i espais públics i la creació d’un entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i turistes.
Es tracta d’una iniciativa del sector de la flor i la planta ornamental de Catalunya, el qual ha impulsat un segell de qualitat per distingir els municipis que apostin pels espais verds per millorar el benestar dels ciutadans, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels residents, protegir i millorar el medi ambient, millorar la imatge del municipi, millorar la acollida de visitants i turistes, desenvolupar l’economia local i promoure la cohesió social.
Entre els mesos de gener a abril el Jurat ha valorat el municipi a través d’una memòria de treball i una visita presencial a la localitat. El jurat va visitar el casc urbà, el parc del Colomer, la masia de Can Ratés, el museu de la pagesia, la Font del Boter i l’avinguda del Mar a la zona turística.
Els criteris d’avaluació pel distintiu són: patrimoni vegetal i paisatgístic, medi ambient i sostenibilitat i activitats i explotació del turisme.
Durant aquest mes de maig tindrà lloc la resolució i entrega de premis.

Deixa un comentari