Publicat el 01/05/2020

L’Ajuntament s’ha adherit al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya que han elaborat l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

El document, que inclou més de 55 mesures per reactivar socialment i econòmicament els municipis després de la pandèmia, destaca el paper dels ajuntaments en la lluita contra les conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-19.

En els seus punts, el decàleg planteja la prevenció com la via més curta per sortir de la pandèmia, demana reforçar el sistema sanitari, realça el foment de la justícia social per garantir que ningú no quedi enrere i remarca el paper de les administracions locals com a primera porta d’accés de la ciutadania als ajuts que s’han disposat.

En el seu redactat, el decàleg demana que s’adaptin els plans de mandat per abordar la crisi social i econòmica, que el nou pressupost de la Generalitat estigui adequat a les necessitats actuals i que s’enforteixin les eines de les
administracions locals.

Finalment, el Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya de les entitats municipalistes advoca perquè des dels consistoris es garanteixi l’accés als serveis essencials, que es realitzi un pla de reactivació socioeconòmica per tal d’evitar que la crisi destrueixi el teixit productiu, i planteja, per acabar, habilitat per fer de l’adversitat, una oportunitat.
Consultar Decàleg: https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/decaleg_recuperacio_socioeconomica.pdf

Deixa un comentari