Publicat el 26/03/2020

S’ha sectoritzat  l’àrea quirúrgica i s’ha preparat l’àrea de reanimació dels dos centres per atendre els casos més greusque requereixin ventilació mecànica invasiva i no invasiva

Els dos hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el comarcal de Blanes i el comarcal Sant Jaume de Calella,s’estan adaptant per poder adequar llits i poder atendre quan sigui necessari els pacients crítics amb coronavirus SARS-CoV-2que no puguin ser derivats a hospitals més especialitzats, de tercer nivell,com fins ara, per l’augment del nombre de casos.
Per fer front a l’increment de pacients crítics que hi pugui haver, s’han pres un conjunt de mesures. Les més importants, sectoritzar l’àrea quirúrgica dels dos centres hospitalaris i preparar la zona de reanimació post quirúrgica per destinar-hi els casos més greus i que requereixen ventilació mecànica invasivai no invasiva. En aquest cas, el nombre de llits que s’hi destinaran s’aniran ajustant segons les necessitats de cada moment i també segons la disponibilitat de personal i de l’equipament sanitari per a la correcta atenció de les persones.

La divisió per sectors de l’espai quirúrgic permetrà que s’atenguin les intervencions urgents tant dels pacients positius com negatius en quiròfans diferents, preservant d’aquesta manera les persones malaltes de possibles contagis i també els professionals. Amb aquesta divisió dels espais, el personal sanitari en contacte amb positius només s’haurà de canviar a l’entrada i a la sortida del seu torn, minimitzant d’aquesta manera els riscos que representa estar-se canviant contínuament els equips de protecció individuals.
L’atenció dels pacients més greus, destinats a la zona de reanimació, recaurà als professionals d’urgències i anestesiologia que treballaran conjuntament per anar donantresposta als casos que vagin arribant.

Pacients amb COVID-19 no crítics i negatius
Pel que fa a la resta de pacients positius en COVID-19 que no requereixen una vigilància intensiva, s’han sectoritzat espais al servei d’urgències dels dos centres hospitalaris, així com les plantes d’hospitalització, per tal que els pacients positius i els negatius estiguin en àrees separades i no hi hagi risc de contagi. En aquest cas, a l’Hospital de Calella s’han destinat dues plantes d’hospitalització per a pacients amb COVID-19 i a l’Hospital de Blanes una.
Així mateix també s’ha sectoritzat el circuit obstètric, i per tant, s’ha dividit l’espai de sales de parts i també de les sales de dilatació per garantir una assistència segura a les gestants que puguin venir amb sospita o positives per COVID-19de les negatives, i evitar qualsevol mena de contagi.

 

 

Deixa un comentari