Publicat el 04/12/2020

Alguns d’aquests vehicles fa més d’un any que eren abandonats en el dipòsit municipal o a la mateixa via pública per falta d’espai

La Policia local està acabant, el procés de retirada d’una quinzena de vehicles abandonats a la via pública. Alguns d’aquests vehicles fa més d’un any que eren abandonats en el dipòsit municipal o a la mateixa via pública per falta d’espai. La tramitació de la baixa dels vehicles és un procés lent, atès que després de detectar l’abandonament comença un procés administratiu que s’allarga fins poder autoritzar i realitzar el desballestament.

La Policia local fa un seguiment continuat dels vehicles que es detecta com a sospitosos d’haver estat abadonants. Els vehicles s’acostumen a retirar del carrer i es deixen a les places de dipòsit que la Policia té disponibles a l’aparcament del Xifré. La saturació d’aquest espai obligat a deixar-los a altres llocs, menys protegits, com a la zona industrial, on en alguns casos han estat objecte de bretolades.
Per evitar que es torni a produïr aquesta situació, d’un nombre elevat de cotxes abanbdonats a la via pública, s’ha habilitat, fa unes setmanes, un nou espai de dipòsit municipal al darrera de la caserna dels Bombers que ha permès ampliar el nombre de places en dipòsit.  No tots els vehicles que entren al dipòsit acaben en desballestament.

Procés d’abandonament
L’avís inicial d’un vehicle abandonat a la via pública es pot iniciar per l’observació d’un agent de la mateixa Policia local o per un avís ciutadà, amb una trucada a la Policia local.  El següent pas, que realitza la Policia local és intentar contactar amb la propietat del vehicle i informar-lo que té un vehicle aparcat a la via pública durant un període perllongat de temps.
Quan es controla i es té la certesa que el vehicle no s´ha mogut durant un període mínim d´un mes es tramita la denuncia per vehicle abandonat i es col·loca l’enganxina identificativa.  Una vegada denunciat, s´envia una notificació al titular amb acús de recepció on se l´insta a retirar el vehicle de la via pública i solucioni les mancances administratives en cas que les tingui.
Si els intents de localització del titular resulten infructuosos, es publica un edicte al taulell de l´ajuntament on el titular està empadronat informant de la tramitació de l´expedient de vehicle abandonat.
Aquest anunci s’exposa durant un altre mes. Passat aquest període i si la propietat no assumeix la seva responsabilitat, es pot iniciar la retirada i es tramita la baixa i es retira per ser lliurat al desballestament i la seva posterior destrucció.

 

Deixa un comentari