Publicat el 03/02/2021

Policia Local i tècnics del Servei de Llicències feien seguiment de l’ocupació il·legal dels terrenys des del mes de juny

L’Ajuntament ha començat a executar de manera subsidiària l’enderroc, retirada i posterior neteja dels horts i casetes d’obra que ens els darrers mesos s’havien instal·lat de forma il·legal en un terrenys privats de la zona del Sorrall, a la part posterior del complex esportiu municipal i en paral·lel a la riera d’Argentona i el lateral de la Via Sèrgia.
L’actuació ha estat conjunta entre el Servei de Llicències i la Policia Local, que prèviament havien identificat i notificat tant als ocupants com al propietari dels terrenys que l’Ajuntament procediria a restaurar la legalitat urbanística en l’àmbit.
La finca està qualificada com a espai de verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable que no admet l’aprofitament per ús d’horts privats, ni la parcel·lació ni la construcció. L’Ajuntament va obrir l’expedient d’indisciplina urbanística el passat mes de juny, arran d’una denúncia veïnal. La primera inspecció realitzada va detectar 10 parcel·les que s’havien delimitat i tancat amb canyes, malles i plàstics, desbrossant els terrenys per fer els horts.

En els darrers mesos l’ocupació havia anat a més i en aquests moments hi havia 29 parcel·les amb horts, casetes d’obra i prefabricades i fins i tot algun animal, generant també un problema de seguretat perquè en alguns casos els ocupants guardaven líquids inflamables. El passat mes d’agost una part dels horts es va cremar arran d’un incendi.
L’Ajuntament havia requerit al propietari de la finca que executés l’enderroc, retirada de les construccions i neteja ja que, malgrat havia denunciat l’ocupació il·legal dels terrenys, la propietat és responsable del manteniment dels mateixos. Finalment, davant el risc per a la salut i la seguretat de les persones, l’Ajuntament ha contractat els treballs a una empresa i els ha executat de forma subsidiària. El cost l’haurà d’assumir la propietat, a qui també s’ha requerit perquè instal·li una tanca perimetral per evitar futures ocupacions.

Es preveu que la neteja dels terrenys quedi enllestida aquesta mateixa setmana.
L’Ajuntament havia notificat també a un dels ocupants l’ordre de desallotjament i l’autorització judicial per entrar-hi a la parcel·la que ocupava, on hi havia indicis que hi podria pernoctar, i se’l va informar de la possibilitat de sol·licitar ajut a Serveis Socials. En el moment de la retirada i neteja, no ha estat necessari efectuar cap desallotjament.

Deixa un comentari