Publicat el 19/03/2019

Un dels principals problemes és el comportament incívic d’alguns motoristes que circulen o bé velocitat excessiva o bé fora de les pistes

El Parc de la Serralada Litoral és un Espai d’Interès Natural d’alt valor ambiental que fa d’espina dorsal de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental i que està sotmès a una gran pressió antròpica. Aquesta freqüentació humana s’incrementa els caps de setmana i en diverses èpoques de l’any per raons de lleure. Per tal d’atenuar el seus efectes sobre el medi, el Consorci del Parc, que n’és l’òrgan gestor, compta des de 2011 amb un Pla d’ús públic: https://parcs.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=c9e24c21-7d7a-48df-a864-51ee9f7f031a&groupId=189633, que regula quines activitats hi són permeses i en quines condicions.

El president del Consorci, Andreu Bosch, considera que un dels principals problemes és el comportament incívic d’alguns motoristes que circulen o bé velocitat excessiva o bé fora de les pistes. Aquestes actituds suposen un risc per a la resta d’usuaris i poden tenir repercussions negatives sobre la fauna i l’entorn natural.

Revisió del protocol
Per fer-hi front, l’any 2004 el Consorci va acordar un protocol per controlar l’accés motoritzat al Parc amb els Mossos d’Esquadra, el cos d’Agents Rurals i les policies locals dels municipis que en formen part. De seguida, els dispositius conjunts de vigilància van donar fruits, però la seva periodicitat s’han anat espaiant en el temps, de manera que la problemàtica ha tornat a ressorgir amb força.

Per aquest motiu, el passat 14 de març Andreu Bosch va convocar a l’Ajuntament de Teià una reunió de coordinació entre tots els actors implicats. El president del Consorci explica que “la trobada va servir per fer balanç del protocol i actualitzar-lo entre tots, així com per rellançar els operatius de control i altres accions específiques”.

En nom dels Mossos d’Esquadra hi van assistir la comissària de la Regió Metropolitana Nord, Cristina Manresa; l’inspector de l’Àrea Bàsica de Policia de Premià de Mar, Bonaventura Comas, i el cap de la Unitat Regional de Medi Ambient, Joan Maria Garcia. En representació del cos d’Agents Rurals hi eren presents el seu cap regional, Jaume Bosch, i els caps del Maresme, Joan Lluís Jara, i del Vallès Oriental, Enric Mayà. També hi van participat diversos responsables municipals i els caps de les policies locals d’Alella, Cabrils, Montornès, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Teià, Tiana, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

Regulació viària
A Catalunya, el trànsit motoritzada al medi natural es regeix per la Llei 9/1995, de 27 de juliol, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que la desplega. En el cas del Parc de la Serralada Litoral, cal observar les recomanacions següents:

• La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.
• La velocitat màxima per pistes és de 30 km/h per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.
• El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
• L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls.

 

 

Deixa un comentari