Publicat el 22/01/2022

La Diputació de Barcelona ofereix recursos tècnics i econòmics als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions

 

En total es destinen cinc recursos, dos econòmics, per un import global de prop de quatre milions d’euros, i tres recursos de suport tècnic

 

La Diputació de Barcelona, a través del seu Catàleg de Serveis 2022 ofereix recursos tècnics i econòmics als ajuntaments, per a accions de prevenció d’incendis forestals en l’àmbit de les urbanitzacions i nuclis de població. En total es destinen cinc recursos, dos econòmics, per un import global de prop de quatre milions d’euros, i tres recursos de suport tècnic per a la redacció de plans de prevenció i direcció d’actuacions, que els ajuntaments poden sol·licitar aquest any 2022.

El primer recurs econòmic que s’ofereix als ajuntaments, dotat amb 1,28 milions d’euros, és per a l’obertura de franges en parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població i reduir l’arbrat i estassant el sotabosc per controlar la propagació d’un foc en cas d’incendi. Aquest recurs té com a objectiu el finançament de l’execució dels treballs forestals previstos i la contractació de la direcció facultativa d’aquests treballs per part dels ajuntaments en actuacions previstes per l’any 2023.
La sol·licitud d’aquest recurs s’ha de fer abans del 8 de febrer.

Per la seva banda, els dos recursos tècnics, un és per a la delimitació d’urbanitzacions i nuclis de població i està destinat a municipis de menys de 20.000 habitants per a que puguin disposar dels documents necessaris per aprovar el plànol de delimitació d’urbanitzacions i nuclis de població, així com d’edificacions i instal·lacions.

El segon recurs és per a la realització de projectes de franges en parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població. La finalitat d’aquest recurs és disposar d’un document tècnic executiu perquè els ajuntaments puguin realitzar l’obertura i manteniment de la franja i de les parcel·les interiors de titularitat municipal, reduint l’arbrat i estassant el sotabosc.
La sol·licitud d’aquests dos recursos també s’ha de fer abans del 8 de febrer.

 

Amb un termini de presentació més ampli, s’han publicat dos recursos més:
El primer és un recurs per a la conservació de la infraestructura estratègica, dotat amb 2,78 milions d’euros, destinats a finançar actuacions de manteniment, consolidació i millora en la xarxa viària bàsica de camins, punts d’aigua i altres elements de risc o vulnerables en la prevenció d’incendis forestals.

El segon és un recurs material és per a la direcció facultativa d’obres d’actuacions de manteniment i millora de la infraestructura estratègica del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI). Aquests dos recursos es poden sol·licitar durant l’any 2022 però les actuacions que preveuen no s’executaran fins al 2023.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 13 “Acció climàtica” i 15 “ Vida terrestre”.

Redacció
Imatge: Obertura de franges de protecció en urbanitzacions
Font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari