Durant l'època daurada de la marina a Vilassar de Mar, entre els segles XVIII i XIX, en aquest indret de la riera, ample i recte, els corders trenaven el cànem. La canalització de la riera els anys 1920 va canviar la seva antiga fesomia, però el nom encara perdurà.


Adreça
Riera de Cabrils