Originàriament, la majoria de cases del poble tenien al seu davant, més enllà del carrer, un hort particular. En el cas del carrer de Sant Pau, quan es va rectificar el traçat de la carretera, a finals del segle XIX, aquest hort es va adossar a les façanes de les cases, la qual cosa va propiciar que molts habitatges fossin aterrats o condicionats com a residències estiuenques de famílies barcelonines benestants. Aquestes noves construccions, majoritàriament d'estil senyorial, es van construir seguint els estils modernista i noucentista a principis del segle XX.


Adreça
Carrer de Sant Pau, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona