L'actual plaça de l'Ajuntament va ser projectada a mitjans del segle XIX com una plaça porticada. La primera construcció que es va realitzar va ser aquest edifici d'estil neoclàssic construït pel mestre d'obres Jaume Vives. En el seu origen fou un casino obert durant el moment històric dels capitans de vaixell de la ruta transoceànica. Inicialment, els seus porxos, coneguts com les Voltes del Foment, tenien les columnes de ferro colat, tal com es pot observar encara en algunes columnes. S'acompanya una fotografia antiga on pot apreciar-se la balconada de la façana i una clàssica tribuna glorieta que pot recordar un mascaró de proa. El frontó original ha desaparegut, deixant a la vista una allargada balustrada.


Adreça
Plaça de l'Ajuntament