Punt d'interès | La Clau -Revista gratuïta del Maresme

Agraïm al Sr. Jaume Molinas L´ORIGEN DEL NOM BURRIAC
No se sap amb exactitud l´origen del nom Burriac , ja que aquest nom pot tenir diferents orígens . Els que defensen les arrels bascoides ho atribueixen per l´unió de burna(cap) i orriach(aspre o erm) o sigui , cap erm . També podria ser d´origen aràbic , en que la seva traducció seria "petit pujol". o també podria ser cèltic .
Sigui com sigui , a principis del segle XIV el nom" Burriac" apareix acommpanyat de "sant Vicenç" amb el qual s´anomena el castell , amb capella inclosa que d´ençà del segle XI apareix relacionat amb la primera nissaga senyorial documentada . De fet , a partir del segle XIV el nom Burriac servirà per denominar la muntanya , mentres que el de sant Vicenç servirà per denominar el castell i capella , la qual és perllongarà fins el segle XIX. Aixís és que la muntanya és diria muntanya de Burriac , mentres que el castell és dìrà castell de sant Vicenç .
La capella de sant Vicenç apareix esmentada en un document de l´any 894 , sense que es faci cap referència al castell , la qual cosa fa pensar que el castell , encara no existia . La capella de Sant vicenç es molt més antiga que el castell però al segleX-XI és construeix el primer castell i la capella queda en el pati interior del castell i passa a ser a ús exclusiu del castell Avui en dia , a les ruïnes del castell , encara és pot veure la capella de sant Vicenç , i és pot comprovar que quedà en el patí central del castell.


Adreça
castell de burriac