Aquest carrer és un dels més antics de la població. S'hi ubiquen dues velles cases de pescadors amb rústiques escales exteriors d'accés a l'habitatge i el magatzem de can Franciscó, construït per la família Carrau en l'època del comerç d'ultramar.


Adreça
Carrer de Sant Francesc, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona