La torre del Mas Galter és de planta cilíndrica i escapçada per la part alta. Està situada al carrer del Bou, al costat de la plaça Lola Anglada i del parc d'en Colomer. Actualment és de la família Pi.


Adreça
Carrer del Bou, 25 08398 Santa Susanna, Barcelona, Espanya