Els seus origens es remunten al segle XV, la font actual data de 1883, amb reformes de l´any 1958.Per la Festa Major, el dia 4 d´agost , es fa l´acte de benedicció de les aigües, tradició que té el seu origen en l´antic aplec de Sant Domènec,iniciat el segle XVII, en què la vila féu un vot de poble al sant per tal que protegís les aigües de l´epidèmia que afectava tot el país. Aquesta tradició ha donat lloc actualment a la Festa del Càntir d´ Argentona, la qual es complementa amb una gran Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa.