La Parròquia de Sant Cebrià de Tiana

L'any 1100 va tenir lloc la consagració de la parròquia de Sant Cebrià. Hi ha documentació del s. XI en la qual ja es cita aquest nom, i sembla que molts anys abans de la invasió sarraïna ja hi hauria una petita "cel·la" on els cristians celebraven la seva fe.

Disposem de l'Acta de Consagració -23 de Novembre de 1100- que marca el terme parroquial i fixa els "trenta passos" per al cementiri, que estava al costat de l'església, avui, Ermita de la Mare de Déu de l'Alegria, devoció que prové de les Germanes de Ntra. Senyora de Montealegre, que l'any 1250 va fer el seu monestir en el lloc que avui anomenem La Conreria.

Dins de la demarcació parroquial al s. XV es va construir la Cartoixa de Ntra. Senyora de Montealegre. La vida monàstica irradia la devoció a la Mare de Déu de l'Alegria que té el seu altar a la parròquia.

El poble va creixent i l'església quedava lluny i el 22 juny 1886 és beneïda la nova església parroquial pel bisbe Jaume Català, bisbe de Barcelona.

Cal destacar de la parròquia tres obres de gran valor:

1) el Retaule de la Mare de Déu del Roser (1655), procedent de l'antiga parròquia;

2) la casulla de sant Cebrià (1617), brodada amb fil d'or, on hi ha la imatge del Sant; i

3) el "Liber Unicus", llibre de cor, fet a mà que data de 1737, autor: Mn. Marquet.


Adreça
Plaça de l'Església, 4 08391 Tiana, Barcelona