El poble mostra una variada obra arquitectònica modernista, la major part de la qual és de l’arquitecte Ignasi Mas Morell i de la que en destaquen les façanes de diversos edificis, la propietat del quals és privada. 

Entre aquests cal mencionar l’edifici de Les Escoles, al carrer Santa Clara (inaugurades l’any 1910), la casa del Dr. Roura, Can Planiol i Can Tió, tots ells enclavats als carrers del centre de la vila i que, amb la bellesa del treball artesanal del ferro forjat, la rajola catalana i el mosaic de les seves façanes, contribueixen a l’encant i a la personalitat propis de Sant Pol de Mar.

Can Planiol es una obra de l'any 1910. És una casa amb una façana molt ornamentada, de la qual cal destacar la balconada, amb grans cartel·les escalonades del mateix tipus que les que sostenen el ràfec, de gran volada. El color és el protagonista de la façana, i li ve donat per les rajoles ceràmicas de color blau i blanc, esquitxades de flors de color marró, que cobreixen tota la planta baixa, el balcó i la part més alta de la façana.


Adreça
Carrer Abat Deas, 30 08395, Barcelona