El poble mostra una variada obra arquitectònica modernista, la major part de la qual és de l’arquitecte Ignasi Mas Morell i de la que en destaquen les façanes de diversos edificis, la propietat del quals és privada. 

Entre aquests cal mencionar l’edifici de Les Escoles, al carrer Santa Clara (inaugurades l’any 1910), la casa del Dr. Roura, Can Planiol i Can Tió, tots ells enclavats als carrers del centre de la vila i que, amb la bellesa del treball artesanal del ferro forjat, la rajola catalana i el mosaic de les seves façanes, contribueixen a l’encant i a la personalitat propis de Sant Pol de Mar.

La casa del doctor roura fou construïda per Ignasi Mas i Morell durant els anys 1906 i 1907. Les façanes, asimètriques, es caracteritzen per la cornisa esglaonada de cos alt, i l'estilitzat disseny de les finestres. De la casa també en destaquen el conjunt de cartel·les en escaleta que sostenen el balcó més baix. La nota de color la proporcionen les rajoles de ceràmica vidriada verda que guarneixen els punts més emblemàtics de la casa.

 


Adreça
Passeig de la Riera, 3 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona