La opció, per als més valents, és pujar fins al turó de Llorita (387 m) on hi ha les ruïnes de l'ermita de Llorita. Aquesta opció permet gaudir de vistes fins al mar i d'un paisatge excepcional a mesura que anem pujant. Un cop a la carena de la serralada Litoral, des de determinats punts i en dies clars, es poden veure el massís del Montseny, per un cantó, i les muntanyes de Montserrat, cap a ponent. Ens acostem a l'ermita pel Camí Ral, un camí que ressegueix el traçat d'una via romana interior que ve del turó del Montalt (594 m) i que va cap a Parpers per endinsar-se cap al Vallès.
L'ermita de la Mare de Déu de Llorita la tenim documentada des del segle XVI. Era un edifici gran i espaiós, d'uns 14,5 metres de llarg per 6 m d'ample, amb un recinte destinat a sagristia, a l'esquerra, i habitacions per als ermitans a la dreta. L'ermita era administrada per l'Ajuntament de Llavaneres, tot i que era dins de la propietat de la masia de can Lloreda. El dilluns de Pasqua Florida s'hi celebrava un aplec i s'hi feien altres celebracions al llarg de l'any.


Adreça
turo de llorita, Montnegre i el Corredor Barcelona