Una altra ruta interessant és la que, des de la Font de Llorita, i a través de diversos camins forestals, ens porta al turó de l'Oriola (404 metres), on trobem el poblat neolític dels Rocs de Sant Magí. Es tracta d'un jaciment format per grups de blocs granítics de magnitud considerable, recolzats els uns sobre els altres, que constitueixen petites coves i passadissos. Els blocs exteriors són units per murs de pedra seca, que formen una mena de cleda o recinte tancat situat a la part alta. A la part central del conjunt hi ha un corredor d'uns vuit metres de llargada, per vuitanta centímetres d'amplària.

Les primeres excavacions, les va fer, l'any 1966, un grup d'estudiosos del Museu de Mataró. L'any 1986 s'emprengué una campanya d'excavacions que va donar com a resultat fragments de ceràmica sense decorar i de parets poc gruixudes en un primer nivell, i diversos fragments de ceràmica decorada amb la impressió de cordons en relleu, i també un fragment de resquill de sílex en un nivell més inferior.

Una de les característiques d'aquest jaciment és l'existència de fragments de paret, entre els grans blocs de pedra granítica, que formen una mena de muralla. Aquest fet no és gaire habitual en jaciments d'aquest període.  


Adreça
Avinguda Supermaresme, 15 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona