Composició acadèmica, d'ordre imparell. Casal de cós i mig. Porta central i finestres de reixa, emmarcades amb pedra i llinda recta. Balcó corregut, amb mènsules de joc compositiu amb les obertures. Les tres obertures del primer pis estan coronades amb un fris de terracota i geometria floral. Planta de dalt ben cenyida amb un joc d'obertures. Terrat amb balustrada. 


Adreça
Carrer de Sant Sebastià, 33 08340 Vilassar de Mar, Barcelona