Habitatge de tres eixos d'obertura, característica poc habitual a les cases de cós, construïda sobre les restes de la masia de can Lledó de Mar. Casa edificada a començaments del segle XX amb porta central al costat de dues finestres. Té un balcó corregut de tres obertures al primer pis, amb una llosana o peanya, suportada per una sèrie de mènsules i barana de ferro forjat, seguint el model de les reixes de la planta baixa. La balustrada reposa sobre la cornisa on concorren sis petits arcs en relleu que descansen sobre els capitells d'estilitzades columnes recrescudes. Sobre la porta hi figuren les inicials del promotor de l'immoble: Josep Pou Godori.


Adreça
Carrer Camí Ral, 17 08340 Vilassar de Mar, Barcelona