Reformada l’any 1901, a instancies d’Higini Negra , la casa és coneguda com cal Negra , també anomenada Vil•la Amèlia , esposa del propietari, periodista i poetessa, les lletres inicials del seu nom i cognom i apareixen en un medalló profusament decorat que sobresurt de la cornisa. La descripció tècnica ens diu: residencia d’estiueig amb jardí, de planta baixa i dos pisos, construïda en l’eclecticisme classicista de finals del segle XIX. L’edifici presenta tres cossos. A la façana, el cos central presenta una tribuna que suporta una balconada amb balustrada al segon pis i resta rematat per un coronament curvilini. L’edifici presenta una gran simetria marcada per les obertures.


Adreça
Riera Sant Domènec, 15 08360 Canet de Mar, Barcelona