Era l’any 1892 quan un grup de 60 persones creen una societat de caràcter recreatiu i de mutu auxili, EL CENTRE L’AMISTAT OBRERA.
Aquesta entitat neix amb la intenció de procurar la possibilitat de gaudir d’un lloc d’oci als socis i als seus familiars, així com de millorar-ne la formació i proporcionar-los una certa cobertura sanitària .

Amb aquestes inquietuds va crear-se i va anar creixent el Centre L’Amistat, incorporant poc a poc, noves dependències fusionades amb altres entitats, per tal de proporcionar uns millors serveis als socis.

L’edifici actual va ser construït per etapes. L’any 1902 es construeix la sala cafè i l’any 1906 s’aprova la construcció de la sala ball i teatre. L’any 1916 es compra una casa veïna per poder-hi construir la biblioteca. L’any 1966 es completen les obres de reforma de la sala gran dotant-la d’una pendent que correspon als requeriments de sala cinema i teatre.


Adreça
Carrer de Sant Antoni, 60 08330 Premià de Mar, Barcelona