Edifici d’estil Modernista aixecat al carrer de la Plaça. El que més crida l’atenció és la combinació del maó vist amb l’estucat llis i blanc i les finestres, de formes paraboloides, que estan situades en parelles o en trios a semblança d’una galeria.


Adreça
Carrer de la Plaça, 41 08330 Premià de Mar, Barcelona