Casa situada al carrer Sant Antoni, de planta cuadrada d’estil noucentista, de la qual en destaquen els relleus amb girnaldes i les motllures amples i amb pit dentat. Es un edifici unifamiliar de planta quadrada que actualment acull el Jutjat de Pau. La planta baixa té al centre la porta d'entrada amb dos grans finestrals de la mateixa alçada i amb la mateixa ornamentació a sendes bandes, amb relleus de girnaldes. Al seu damunt copsen tres finestres idèntiques d'arc rebaixat amb motllura ampla i amb una senefa dentada al voltant de la part baixa de la finestra. 


Adreça
Carrer de Sant Antoni, 25 08330 Premià de Mar, Barcelona