Punt d'interès | La Clau -Revista gratuïta del Maresme


Durant la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del XX Pineda és encara un poble petit, que amb prou feines arriba als 2.000 habitants, i que s'estructura longitudinalment al llarg dels carrers Majors, Ciutadans i i Sant Antoni, amb alguns eixos transversals com el carrer Tribala o el carrer del Mar que, a poc a poc, avancen en direcció a mar fins a enllaçar amb el petit nucli sorgit arran de platja.

La fesomia urbana havia canviat ben poc al llarg dels segles XVII i XVIII. Es a partir del darrer terç del segle XVIII que algunes antigues cases del nucli antic son substituïdes per nous edificis de planta baixa i dos pisos, caracteritzats per les façanes simètriques, amb balcons i finestrals de llinda recta i una marcada austeritat decorativa. 

Podem trobar exemple d'aquest tipus d'edificació al número 3 del carrer Ciutadans (del 1776) o als números 35 i 57 del carrer Major. Un esquema compositiu similar segueix Can Gelabert (carrer Major, 11), amb la façana estucada imitant carreus, motllura recta a les obertures i coronament amb balustrada, amb un cos central on figura la data 1910. Tanmateix, és al sector del primer eixample urbà on podem admirar les mostres més reeixides de l'arquitectura sorgida al llarg d'aquells anys. Del primer decenni dels segle XX és el gran casal conegut com Cal Coronel, al carrer Girona, núm. 3, de línies clàssiques i aspecte senyorial, que utilitza la terra cuita en els detalls ornamentals i en els balustres del balcó i el terrat.

El carrer del Mar compta amb diversos edificis d'estiuejants entre els quals cal destacar Cal Comandant (núm. 46), residència de les germanes dominiques, i Can Ribera (núm. 50), edificats els anys 1925 i 1922, respectivament.Al núm. 3 del carrer Balmes hi ha la casa del doctor Bertomeu, un interessant casal d'aire modernista, que combina l'arrebossat amb el maó vist, i al carrer Consolat de Mar, núm. 3-5, trobem Can Basart, un edifici senyorial amb torre, dels anys 20-30, caracteritzat pel seu coronament ondulat i un portal decorat en estil clàssic.

Menció a part mereixen dos edificis projectats per l'arquitecte Isidre Puig i Boada. Un d'ells és l'actual Ajuntament, construït entre 1914-17 per substituir l'antiga casa de la vila del segle XVIII, que també va ser hostal. L'altre és la casa del núm. 22 del carrer del Mar, obra del 1952, caracteritzada pels seus relleus esculpits de tipus floral. Puig i Boada, nascut a Barcelona el 1891, va ser l'autor del pla general d'alineacions de places i carrers de Pineda el 1922, i va estar sempre molt vinculat a la ciutat