Can Cànoves

La Mora, s/n. A la falda de Montpalau. Situada als peus del turó de Montpalau, la masia de Can Cànoves afegeix al seu interès històric el fet d'haver conservat íntegrament l'estructura arquitectònica original.

Del conjunt d'edificis destaca la casa, de finals del segle XIV, cancanoves adossada a la qual hi ha la torre de planta quadrada i diversos cossos annexos: corrals de bestiar petit, estables de bestiar gran, tres cossos independents i la pallisa o graner. L'aigua hi arriba des d'una mina propera.

Estructuralment, és una masia amb coberta a dos vessants formada per tres crugies perpendiculars a la façana principal. Una de les laterals es perllonga amb un cos afegit, on hi ha la torre, a la banda de la façana, i l'altra té adossada una petita dependència a la part posterior. El portal principal és de punt rodó, adovellat, amb pedra ben treballada, igual que les llindes i els brancals de les finestres. La torre, afegida posteriorment, és de planta quadrada i tres pisos coberts amb voltes, comunicats a través d'una escala de cargol. Conserva un interessant finestral gòtic.
Dels cossos aïllats cal destacar el graner, edificat també durant el segle XIV, amb dues naus independents, cobertes de teula a dos vessants i obertes amb dues grans arcades de pedra damunt les quals hi ha sengles finestres rectangulars amb llinda i brancals de pedra


Adreça
Pineda de Mar Barcelona, España