Torre de  Sant Jaume

Torre de Castellar des Portellar. Adossada al Mas Castellar hi ha la Torre de Sant Jaume, l'element fortificat més ben conservat del municipi. Correspon a una de les moltes torres de defensa que que van ser construïdes al llarg de tota la costa entre els segles XIV i XVII.

En aquells temps sovintejaven les incursions de corsaris turcs o barbarescs i de pirates sense jurisdicció. Valgui com a exemple la inscripció que hi ha a la llinda de la porta de l'església parroquial de Pineda: "A 1 d'agost de MDXIV a punta d'alba XI galiotes del turc eI matge de la Torre de Sant Jaumes posaren la gent a la plage cremaren les portes de la sglesia e moltes cases e mataren e cativaren IXX animas pujant fins a la casa de palau a migjorn se tornaren en barcas. Per reparo ses poblats ses fortificada esta sglesia de Pineda". Per prevenir aquests atacs, les torres de guaita feien funció de talaies de vigilància i alhora constituïen elements defensius, generalment formant part d'un sistema fortificat o estratègic de defensa, intercomunicat a través de senyals de fum o foc. 

El nombre de torres va arribar a ser tan gran que el litoral del Maresme era conegut com la costa torrejada. La major part de les torres conservades són dels segles XVI i XVII. Podien ser de planta quadrada o rodona, aïllades o adossades a les masies. Eren coronades de merlets o matacans tot el volt del terrat. A Pineda hi havia torres de defensa a Can Cànoves, a Santa Anna de Merola, a Can Jalpí i a la Rectoria Vella. La més interessant és, tanmateix, la Torre de Sant Jaume, prototipus de torre cilíndrica amb la base atalussada i corona de matacans. Es comunica amb la masia mitjançant una poterna a l'altura de la segona planta, accesible a través d'un pont, amb el semisòtan cec, comunicat amb les plantes superiors per mitjà d'una escala helicoïdal. Al costat de la Torre hi ha la masia, amb teulada a dos vessants, formada per tres cossos; el central més ample i dos en sentit paral.lel a la façana posterior. El conjunt ha estat restaurat acuradament, conservant-hi tots els detalls arquitectònics


Adreça
Av. de Sant Jaume s/n, Pineda de Mar Barcelona, España