Fou bastida a finals del s. XVI en estil gòtic tardà, enderrocant un altre edifici gòtic que, al seu torn, substituí una petita església romànica. D’aquesta primitiva construcció en queda una capella lateral, ara en funcions de baptisteri, amb elements que possiblement daten del s. X. Mossèn Joan Capell, mentre fou rector de la parròquia, va fer una important tasca de restauració, amb especial relleu a l’esmentada capella del Roser. El seu afany fou recompensat amb la troballa d’un amagatall amb 196 monedes de plata del s. XI, entre les quals hi havia cinc tipus monetaris desconeguts fins aquell moment.


Adreça
Plaça Església, 8 08317, Barcelona, España