Can Cunill és un gran casal amb el cos principal de planta quadrada i pintat d’un ocre majestuós. Fou construït durant el s. XVII i està molt ben conservat. El portal adovellat i alguna altra part de la casa fan pensar que potser es va construir aprofitant elements d’un edifici anterior. El cos principal  consta de tres plantes i té teulada a quatre vessants. Al cos lateral hi ha una agradable galeria porxada de sis arcs. És admirable que amb tantes generacions, cap hagi tingut la  temptació de desfigurar-lo.
Però can Cunill, malgrat les seves dimensions, és una casa a la mida del poble. Proporcionada i perfectament adaptada al seu entorn. Situada en un lloc elevat, però no massa. El just per significar una casolana presidència.


Adreça
BV-5106, 5 08317 Òrrius, Barcelona, España