Estil: Modern, Contemporani, Neoclàssic
Segle: XVIII-XIX
Protecció: legal. BCIL (PGOM 1992 i Llei 9/93 del Patrimoni)
Núm. inventari Generalitat: Si (IPA 8583 )

Descripció: 
Façanes de l'antiga masia de Can Malet de la que només es conserva l'espai de la planta baixa com a àmbit útil. De la planta pis només es conserva el parament exterior sense relació amb cap element estructural. Destaca a la planta baixa la porta amb llinda i brancal de carreus on, a la llinda, hi ha gravada la data de 1736; acompanya da d'un seguit d'obertures amb arc rebaixat. A la planta pis destaca el conjunt d'arcs apuntats entre pilastres estriades.
Observacions: El conjunt, amb el jardí, ha estat adaptat com a casal d'avis. Les palmeres del jardí es conserven d'antic

Història:
Masia documentada des de principis del segle XVIII, però que té un origen més remot. L'any 1541, un pagès anomenat Rafael Botey, de Teià, va vendre la peça de terra on s'ubica Can Malet, Antoni Antich. Fou adquirida l'any 1703 per Vicenç Rogent, de Barcelona que hi construí una capella el 1736. Durant el segle XIX pateix una remodelació important que li dóna l'aspecte actual. Segons Garriga i Roca, aquest és el "mas nou", que donà origen al nom de la població. La peça de terra en el conjunt d'aquest emplaçament podia haver pertangut al priorat de Sant Pere de Clarà, segons un acte de Concòrdia entre la propietat de la família Fivaller, abans Roudor de Teià, i Antoni Antich.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Passatge Maria Rossell, 11 08320 El Masnou, Barcelona, España