nom: Antic Hostal de can Ramon; Ca l'Emilio dels ous
Estil:
Modern, Contemporani
Segle: XVIII-XIX

Descripció: 
Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos, format per un cos principal simètric amb coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel ala façana principal i un altre cos adjacent que conforma una terrassa a nivell del primer pis amb barana de balustrada i que, en planta baixa, genera un espai de resguard cobert emmarcat per una gran arcada. La façana principal orientada a migdia, es genera amb una composició simètrica: a la planta baixa es situa la porta d'accés i una finestra amb reixa i en les plantes superiors es defineixen un seguit d'obertures rectangulars, la majoria amb l'ampit sobresortint i suportat per dues carteles. Les façanes laterals són secundàries i tenen poques obertures i petites. Destaca el pati davanter delimitat per un petit mur amb reixa de ferro que fa de nexe d'unió entre la plaça, l'edifici i les escales del carrer Sant Francesc d'Assís.
Observacions: El pati porxat correspon a l'espai on s'aturaven els carruatges

Història:
Havia estat un hostal, d'aquí li ve el nom.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Pl. Jaume Bertran, s/n