Estil: Contemporani, Eclecticisme
Segle: XIX
Estat conservació: bo
Protecció: legal. BCIL (PGOM 1992 i Llei 9/93 del Patrimoni)

Descripció: 
Casa entre mitgeres de planta trapezoïdal amb pati davanter que consta de planta baixa i dos pisos i acabada amb coberta plana practicable a mode de terrat. De les quatre façanes, només la de ponent comparteix mitgera amb la casa del costat. La planta principal s'ubica en el primer pis i s'hi accedeix per una escala amb barana de ferro generant un petit balcó circular amb una columna a l'angle format per la façana de llevant i la de migdia que és on hi ha la porta d'entrada. La planta baixa actua de soterrani de l'habitatge i, per la façana de llevant, hi ha un accés al garatge. Destaca en l'eix central de la façana de migdia, una tribuna que també actua com a balcó de la planta superior. Totes les obertures mantenen un llenguatge formal comú desenvolupant-se seguint unes proporcions similars, amb decoració d'esgrafiat a les llindes. L'acabat del parament és un estucat amb relleu a mode de carreus en els laterals i cantonades de l'edifici, mentre que a la resta és llis.
Observacions: L'interior està conservat com un museu

Història:
La casa va ser construïda cap a la fi del segle XIX per la família Bertran, propietària del bergantí Maria Rosa.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Plaça Jaume Bertran, 1