Estil: Contemporani
Segle: XIX
Protecció: legal. BCIL (PGOM 1992 i Llei 9/93 del Patrimoni)

Descripció: 
Edifici aïllat als quatre vents de planta rectangular que es desenvolupa amb dos retranquejos a mode de volums sobresortints amb un doble pla de façana que es repeteix a la façana posterior. Consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta plana practicable a mode de terrat. Destaca el balcó amb barana d'obra amb calats del pla de façana dret. A la planta superior les obertures s'agrupen formant finestrals separats per columnes. Per damunt la cornisa motllurada hi ha l'ampit de la coberta fet d'obra i en mal estat de conservació; en alguns llocs s'ha perdut del tot.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 30 08320 El Masnou, Barcelona, España