Autor: Jordi Cot i Cot
Any: 1907
Estil: Contemporani, Modernisme
Segle: XIX-XX
Protecció: legal. BCIL (PGOM 1992 i Llei 9/93 del Patrimoni)
Núm. inventari Generalitat: Si (IPA 8613 )
Accés: fàcil

Descripció: 
Edifici aïllat als quatre vents format per diversos cossos, amb alçades i volums diversos. El cos principal es defineix a partir d'una planta rectangular perpendicular a la línia de costa que consta de planta baixa i dos pisos i amb la coberta inclinada a dues aigües amagada per un recreixement de l'ampit. Aquest cos principal va acompanyat de dues torres de dos i tres pisos respectivament. El volum més alt i més enretirat acumula les obertures a la part superior i es corona amb una coberta piramidal de teules esmaltades policromades, mentre que la torre davantera s'acaba amb un ampit emmerletat. Els paraments de les façanes combinen l'estucat llis blanc amb el maó vist de color vermellós. Un element remarcable és la tribuna poligonal situada a l'escaire dels dos cossos principals.

Història: 
Va ser projectat per l'enginyer Jordi Cot el 1907, amb la promoció d'Antònia Pagès, vídua de l'Aymà, de Barcelona. Entre els anys 1965 i 1969 s'utilitzà com hotel, conegut amb el nom d'Hotel Castellet.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Calle Camil Fabra, 21 08320 El Masnou Barcelona España