Autor: Ricart Giralt Casadessús
Any: XX
Estil: Contemporani
Segle: 1925
Accés: restringit

Descripció: 
Edificació residencial aïllada formada per un cos principal de planta rectangular d'una única alçada al qual s'afegeixen de forma perpendicular dos pavellons de planta rectangular i d'una única planta. Sobre el cos principal s'allotja un petit prisma de dos pisos a través del qual s'accedeix a la coberta. El conjunt s'emplaça sobre una terrassa que unifica la cota de la planta baixa en una topografia en pendent en direcció al mar en la destaquen els arcs sobre pilars fent de porxo.

Historia:
La família Cusí va fer construir aquest edifici per ubicar-hi la seva residència l'any 1925.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Carrer Camil Fabra, 58 c