Descripció: 
El rellotge es troba protegit dins una vitrina, on va ser col·locat després de la seva restauració. Consta de diverses rodes dentades, pinyons, eixos i tirants pesos, que estan suportats per una estructura metàl·lica. No es conserva la maquinària sencera del rellotge, tot i que una part de les peces es van reposar per d'altres de modernes. A part d'una esfera daurada amb numeració romana s'hi conserva l'esfera del rellotge de la primeria del segle XX.

Historia:
A la vitrina hi consta una inscripció de l'any 2003 en agraïment al restaurador i muntador del rellotge, Salvador Casas i Mora


Adreça
Ronda dels Països Catalans, s/n
Horari
Emplaçament: Sala del Rellotge de la Biblioteca Tirant lo Blanc