Descripció: 
Premsa de vi que es troba situada al parc de la riera d'en Font. En el seu emplaçament original, estava fixada a la paret a través d'una barra metàl·lica que s'uneix amb el cargol. Aquest està collat en un eix vertical que es suporta sobre un recipient de fusta amb cèrcols metàl·lics. Sota d'aquest hi ha una base de pedra.

Historia:
La premsa presumiblement va ser extreta de la desapareguda masia de Ca n'Alsina.


Adreça
Riera d'en Font