Descripció: 
Casa aïllada de planta baixa i pis amb la coberta plana habilitada com a terrassa transitable. Es troba construïda en un terreny amb desnivell, amb edificis mitgers de construcció moderna molt propers a les façanes laterals. Està dividida verticalment en dos habitatges independents, pel que té un segon accés al primer pis a través d'unes escales perpendiculars a la façana, situades en un extrem. El frontis està compost simètricament segons tres eixos amb tres finestrals per pis; els del primer pis tenen sortida a una balconada amb balustrada. Totes les obertures tenen la llinda decorada amb motius neoclàssics, i el portal està acabat en arc de mig punt. La façana també presenta impostes, motllures i pinyes decoratives, i es troba coronada per una balustrada. Com a tractament exterior es troba pintada de color blanc.

Historia:
La construcció del barri de la Colònia Argentina data del segon terç del segle XX, quedant situat a l'altre costat del Camí Ral respecte el nucli de Sant Joan. L'indià Pau Alsina, del llinatge dels Alsina que havia viscut a la desapareguda masia, va promoure-hi la construcció de cases eminentment de tipus colonial. La casa del carrer Figuerola es va concebre sota l'estil eclèctic predominant a finals del segle XIX, tot i que si tenim en compte l'origen del barri la seva construcció sembla ser posterior.

Estil: Contemporani, Eclecticisme
Segle: XX


Adreça
Carrer Antonio Figuerola, 16-19 Montgat, Barcelona, Espanya