Masia construïda al segle XVI -XVII formada per tres cossos. El central, on hi ha la porta d'entrada d'arc de mig punt, està cobert a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana; aquest cos consta de planta baixa i dos pisos. Adossat a l'esquerra de la façana hi ha un cos de grans dimensions, de planta quadrada i cobert per una teulada d'un sol vessant, que possiblement havia estat als seus inicis una torre de guaita. A l'altre costat hi ha un altre cos que només té planta baixa i un pis, amb la coberta a una vessant. Totes les obertures tant de la masia pròpiament com de la torre, conserven les llindes, els llindars i els brancals de pedra


Adreça
Ronda 8 de Març, 3 Montgat, Barcelona, Espanya