Edifici projectat com a escola per l’arquitecte Eduard Ferrés i Puig l’any 1906 i acabat el 1912. Aquest bonic edifici te tres pisos i s’utilitza actualment com a residència de la tercera edat. La decoració realitzada bàsicament amb ceràmica i ferro forjat es típica del Modernisme. Els esgrafiats en les parets exteriors que envolten les finestres son d’una gran originalitat amb diferencies amb els dissenys Modernistes mes freqüents. El sostre sobrevola les parets amb un ràfec suportat per mènsules lleugerament decorades.


Adreça
Carrer Muralla de Sant Llorenç, 15 08302 Mataró Barcelona España