La Pilona. Des de qualsevol de les platges i en direcció sud es pot veure, enmig del mar a uns 200 metres de la costa, una gran pedra anomenada la Pilona. Es tracta d'una plataforma artificial que s'usava, a començament del segle XX, com a lloc d'embarcament del material de ferro de les mines de Can Palomeras. Es transportava el ferro des de la muntanya mitjançant un sistema de vagonetes per unes torres metàl·liques.

*Foto de la pilona en ple funcionament l'any 1910


Adreça
La Pilona