El patrimoni arqueològic que es va trobar al jaciment de Cal Ros de les Cabres és un element molt important del patrimoni del poble i permet incorporar el Masnou en qualsevol proposta per conèixer l'època antiga. Actualment, aquest material es conserva al Museu i la casa és un esplai d'avis envoltada d'espais verds i parcs infantils. Dins del jardí cal visitar la noguera del mil·lenari (Juglans nigra), arbre catalogat d'interès comarcal i local del Maresme i que forma part del patrimoni natural del poble


Adreça
Carrer Jaume I, 119, El Masnou, España