Font típica del poble. L'aigua brolla de la terra


Adreça
Passatge de la Font Sagrera